Spread Good Energy

Voorwoord

Ik hoef niemand uit te leggen, dat de tijd razendsnel gaat. Zo staat de wereld op z’n kop door een vreselijk virus, met alle nare gevolgen van dien, en zo lijken we het ergste achter de rug te hebben. En intussen zijn we alweer anderhalf jaar verder.

Sinds ons vorige magazine is er veel gebeurd. De hele wereld werd geconfronteerd met het Coronavirus, wat veel ellende bracht. Gelukkig bleef voor ons, als bedrijf maar ook menselijk, de schade behoorlijk beperkt. Maar het maakte wel, dat er van ons allemaal nog meer flexibiliteit en inspanning nodig was om ons werk te kunnen blijven doen, wat allemaal goed gelukt is. Want mede daardoor kunnen we ondanks alles terugkijken op een druk maar succesvol jaar.

De grootste factoren voor dat succes zijn onze geweldige en loyale medewerkers, onze stabiele en betrouwbare klanten, maar zeker ook de waardevolle samenwerkingen met onze leveranciers en relaties. Dankzij hen konden we mooie projecten uitvoeren. Heel veel om trots op te zijn dus! Waar en met wie we ons allemaal mee bezig hebben gehouden de afgelopen periode, lees je verder in dit magazine.

Ik wens je veel leesplezier.

Shirley van Beers

1.

Gespecialiseerd in heel specifieke projecten.

Aannemersbedrijf Musters uit Rotterdam

Aannemersbedrijf Musters B.V., opgericht in 1994, is met name actief in de regio Rotterdam. Deze aannemer richt zich als specialist op renovatie-, transformatie- en restauratieprojecten.

Historie

Ed Baas, de projectleider van Musters, is al 24 jaar bij dit bedrijf in dienst. Daarvoor werkte hij ook al in de bouw, zij het in verschillende functies en in totaal is hij al 40 jaar werkzaam in de bouw. Musters BV is gespecialiseerd in renovatie-, transformatie- en restauratieprojecten. “We doen eigenlijk geen nieuwbouw. Dat vraagt om andere logistieke processen en ander materieel”, legt Ed uit. Musters werkt dan ook veel voor Woonstad Rotterdam. Overigens is Musters sowieso vooral actief in de Rotterdamse regio. Het bedrijf heeft een vaste kern van circa 25 all round timmerlieden en daarnaast min of meer vaste partners voor bijvoorbeeld loodgieters- of elektrawerk. In Bergen op Zoom heeft het een eigen timmerfabriek.

Samenwerking

Hij en Aat van Beers kennen elkaar al zo’n 30 jaar. “Indertijd was het nog het oude bedrijf waar Aat werkte. We hadden wel regelmatig contact over projecten, maar tot een langdurige samenwerking is het toen niet gekomen”, aldus Ed. Een kleine twee jaar geleden, via een aanbesteding kwam het er toch van. “Het elektrawerk is in de opdrachten die wij doen altijd een grote post.

Daarop moet je scherp zijn, en er is veel concurrentie”, legt hij uit. “Dus toen Beers een goede aanbieding deed hebben we voor hen gekozen."Het project waarmee in 2020 is gestart betreft die aan de Laan van Oud Kralingen. Daar wordt een voormalige school getransformeerd tot een complex met 16 appartementen met woonbegeleiding. Intussen wordt er ook samengewerkt aan het project aan de Allard Piersonstraat / Hofstedestraat. Daar gaat het om het funderings- en cascoherstel, inclusief de renovatie annex transformatie van het hele bouwblok van 22 wooneenheden.

Langdurige opdrachten

De gespecialiseerde klussen die Musters uitvoert, zijn vrijwel altijd langdurige projecten. “Het grote voordeel is, dat het min of meer rust in het bedrijf brengt. Je hoeft namelijk niet steeds snel opnieuw een project op te starten. Dat is ook voor de jongens buiten een voordeel. Maar het proces is ook een heel andere, dan bij een nieuwbouwproject”, vertelt Ed. Hij legt ons uit, dat er bij bijvoorbeeld een transformatieproject natuurlijk eerst het een en ander moet worden gesloopt, voordat er weer wat opgebouwd kan worden. Het is dan altijd de vraag wat daaruit naar voren komt. Het voorwerk moet daarom goed zijn, in samenwerking met de partners die daar voor zijn aangesteld.

Kwaliteit

Ed: “Natuurlijk is de prijs een belangrijk aspect bij een aanbesteding. Maar dat is zeker niet het enige en zelfs niet het belangrijkste. Het vertrouwen in elkaar en de kwaliteit van het werk zijn minstens zo belangrijk.” Wat dat betreft zit het tussen Beers en Musters wel goed. Musters B.V. is omwille van de gewenste kwaliteit ook aangesloten bij Bouwgarant en bij Bouwend Nederland. Door de jarenlange ervaring, weten zij goed in te spelen op de wensen en behoeften van de eindgebruiker. “Wij vinden het belangrijk om de eindgebruiker te betrekken in het hele proces van ontwikkeling, planning, uitvoering en oplevering, zodat er een vertrouwd gevoel bij het eindresultaat ontstaat.”

Publiciteit

Aannemersbedrijf Musters zoekt niet veel publiciteit. “Dat vinden we niet zo nodig. Liever leveren we gewoon kwaliteit en komen we onze beloftes en de gemaakte afspraken na. In de regio Rotterdam zijn we bovendien goed bekend.” Desondanks wilde Musters, bij wijze van uitzondering, wel aan dit artikel meewerken. “Ach, dat er nu na al die jaren toch een mooie samenwerking met Beers Elektrotechniek is ontstaan, vonden we een mooie reden”, legt Ed uit.

De toekomst

Ed heeft veel vertrouwen in de toekomst, ook als het om de samenwerking met Beers gaat. Bij Beers, net als bij Musters, zijn de lijnen kort. Dat maakt een goede en vlotte  communicatie mogelijk, wat de samenwerking nog verder ten goede komt. Bovendien is er in het specialistische werk voor Musters en z’n partners voorlopig veel werk.

2.

Twee projecten uitgelicht

Beide voor Woonstad Rotterdam

Voor twee verschillende opdrachtgevers, namelijk Aannemersbedrijf Musters en Dura Vermeer Bouw Heyma, werkt Beers Service & Onderhoud aan projecten in het kader van funderingsherstel. Beide projecten zijn echter voor Woonstad Rotterdam.

Fundering

De fundering is de constructie die door een pand wordt gedragen. Zodra een fundering niet in goede staat verkeert, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. Doordat de fundering onder de grond is aangebracht is deze vrijwel nooit zichtbaar. Hierdoor weten de meeste huiseigenaren niet in welke staat de fundering van hun woning verkeert. Voor 1980 werden voor de meeste woningen over het algemeen houten palen gebruikt. Houten paalfunderingen kunnen echter worden aangetast door bijvoorbeeld schimmels, bacteriën, te weinig of te korte palen of door negatieve kleef.

Twee opdrachten

In samenwerking met Aannemersbedrijf Musters en Dura Vermeer werken wij mee aan het funderingsherstel bij diverse complexen van Woonstad Rotterdam. Van beide partijen hebben wij de opdracht gekregen om de woningen en algemene ruimtes binnen deze complexen te voorzien van nieuwe elektrische installaties. Denk daarbij aan de renovatie van badkamers, keukens -uiteraard inclusief elektrisch koken- en toiletten. Maar ook de aanleg van nieuwe aardingsinstallaties, verlichting, rookmelders en CAI/KPN aansluitingen komen aan bod.

Allard Pierson- en Hofstedestraat

Aan het complex Allard Pierson- en Hofstedestraat is in oktober 2020 begonnen met het nodige funderingsherstel. Hier is Musters Bouw de opdrachtgever en hebben wij de opdracht om de woningen die leeg gesloopt worden te voorzien van een nieuwe elektrische installatie. Daarnaast zullen er bij diverse andere woningen in de complexen ook badkamer-, keuken- en toiletrenovaties uitgevoerd worden en worden de bergingen voorzien van nieuwe elektra. Tot slot wordt ook de brandveiligheid verbeterd. Het hele project zal ongeveer 1,5 jaar duren.

Lusthofkwartier

Voor het funderingsherstel in het Kralingse Lusthofkwartier is Dura Vermeer Bouw Heyma de opdrachtgever. De opdracht en werkzaamheden zijn in feite vrijwel gelijk aan die in de Allard Pierson- Hofstedestraat. Dit project, cluster 3, die wij in opdracht van Dura Vermeer Bouw Heyma uitvoeren, betreft 35 woningen, is zeer recent opgestart en de looptijd voor ons is ongeveer 20 weken.

3.

Beers Elektro maakt zelf groene stroom.

Het bedrijfspand is sterk duurzamer geworden

Duurzaam betekent dat iets zodanig wordt geproduceerd of verkregen, dat het de natuur en het milieu zo min mogelijk belast. Begin deze eeuw is dit begrip echter fors opgerekt en wordt het gebruikt in een veel ruimere zin. Zo kennen we inmiddels termen als duurzame productie, duurzame goederen, duurzame groei en duurzame energie.

Meer algemeen betekent duurzaamheid tegenwoordig, dat er zoveel mogelijk rekening mee wordt gehouden, dat grondstoffen, voedsel en energiebronnen niet oneindig voor handen zullen zijn. Als het om duurzame energie gaat, dan hebben we het over energie uit bronnen die niet opraken, zoals windenergie, zonne-energie en waterkracht. Vooral de wind en de zon zijn in ons land oneindige energiebronnen die gebruikt kunnen worden. Beers Elektrotechniek werkt niet alleen aan verduurzaming voor klanten. Onlangs heeft het ook haar eigen bedrijfspand verduurzaamd.

Verduurzaming met zonne-energie

Beers Elektro werkt al enige tijd samen met Hart4Solar. Dit Ridderkerkse bedrijf is dé specialist op het gebied van zonnepanelen, montage en service en biedt A-merk zonnepanelen en omvormers voor een eerlijke (groene) prijs. In die projecten waar zonne-energie moet worden toegepast levert en monteert Hart4Solar de zonnepanelen en zorgt ervoor dat de bekabeling het pand in gaat. Vervolgens zorgen de monteurs van Beers voor de aansluitingen. Daarna doet de zon de rest. Samen hebben beide bedrijven al menig project uitgevoerd en diverse panden voorzien van zonnepanelen.

Wij hadden al lang zogenoemde groene stroom van onze reguliere leverancier”, vertelt Shirley. “Maar als het gaat om duurzaam ondernemen vind ik het belangrijk om weer een stap verder te gaan.” Daarom zijner onlangs totaal 150 zonnepanelen op het bedrijfspand van Beers in Berkel en Rodenrijs geplaatst.

“Natuurlijk maakt het in ons dagelijks werk niks uit, dat we nu eigen, groene energie hebben. Want alles werkt en functioneert gewoon zoals het hoort”, legt Shirley uit. “Wel een groot verschil is de maandelijkse rekening. Die bedraagt nu nihil. Daardoor verdienen we deze investering in vijf jaar terug”, aldus een tevreden kijkende Shirley.

4.

Leverancier van E-monteurs

Staytec detacheringsbureau

Staytec levert al sinds jaar en dag E-monteurs aan Beers Service & Onderhoud. Dit bureau in Capelle aan den IJssel werft, selecteert, detacheert en zendt met name elektromonteurs uit. In andere technische sectoren is men bijna niet actief, tenzij een klant daar nadrukkelijk om verzoekt.

Detacheren en uitzenden

We spreken met Remko Wirds. Hij is sr. Accountmanager bij Staytec en al 8 jaar het aanspreekpunt voor Beers Service & Onderhoud. “We zijn een relatief klein detacherings- en uitzendbureau, wat inmiddels zo’n 22 jaar bestaat. Van de circa 100 man die wij bemiddelen of aan het werk hebben zijn er zo’n 60 bij ons in vaste dienst. De overigen zijn uitzendkrachten.” Volgens Remko is het moeilijk om nieuwe, goede e-monteurs te vinden, terwijl de vraag er wel is. “We hebben een recruiter en we struinen vooral de gebruikelijke websites af. Daarnaast zijn we natuurlijk ook op alle socials actief. Maar de spoeling is gewoon dun.”

Remko zelf heeft een bouwkundige achtergrond, en ook zijn collega’s hebben een technische achtergrond. “Wij zoeken voortdurend nieuwe mensen. Wat we daarbij vooral zoeken zijn monteurs met kennis. En dankzij onze eigen technische achtergrond weten we snel of de kandidaat in kwestie ook echt over de nodige kennis beschikt”, vertelt hij.

Coronacrisis

Dat er een crisis als gevolg van het Coronavirus heeft geheerst is niemand ontgaan. Ook Staytec niet. In die eerste fase vorig jaar heerste er wel enige paniek. Veel opdrachten werden gestaakt of in de wacht gezet, omdat niemand wist wat er ging gebeuren. “Vergeet niet, dat die mensen bij ons als detacheerder in dienst zijn. Dus als ze teruggestuurd worden, zoals dat indertijd gebeurde, dan kost ons dat veel geld. Want de salarissen moeten we wel doorbetalen”, legt hij uit. Gelukkig duurde die periode niet al te lang en konden de monteurs vrij snel weer aan de slag.

Groei

Remko heeft een goed gevoel bij de toekomst, hoewel ook hij geen glazen bol heeft. “We willen als bedrijf graag groeien, ook al is dat niet eenvoudig. Want onze grootste zorg is toch vooral goede mensen te vinden en ze te behouden”, zo legt hij uit. Staytec heeft overigens niet veel verloop vertelt Remko

Het grootste deel van hun mensen is behoorlijk trouw en honkvast. “Wat we wel steeds vaker zien, is dat monteurs uit loondienst willen en zzp’er willen worden. Voor ons is dat minder aantrekkelijk, hoewel we ook een kleine pool aan zzp’ers hebben die we waar mogelijk bemiddelen.” Remko en zijn collega’s zien veel aankomende zzp’ers die weliswaar een goede monteur zijn, maar onvoldoende ondernemerskwaliteiten hebben. Als dat kan of nodig is, dan willen ze hen daarbij wel op weg helpen.

Vorig jaar hebben Staytec en InAxtion -een detacheerder uit Dordrecht-  de krachten gebundeld. Beide bedrijven hebben samen honderden technische vaklieden in dienst. Het grote voordeel is, dat er kennis kan worden gedeeld en mensen kunnen worden uitgewisseld. Zo is InAxtion veel meer dan Staytec actief met techneuten uit het buitenland. Volgens Remko is dat de richting waar steeds vaker vakmensen gezocht en gevonden zullen worden. Ondanks de overname van Staytec blijft het bureau overigens als zelfstandig bureau opereren.

5.

Altijd precies op tijd

Koninklijke Oosterberg

Het familiebedrijf Oosterberg is een groothandel in met name elektrotechnische artikelen. Sinds 2018 mag het zich Koninklijk noemen. En dat is niet voor niks. Met zo’n 350 medewerkers en 20 vestigingen verspreid over het land maakt het hun credo volledig waar: altijd precies op tijd. We spreken met Rindo van Koperen over de relatie die dit bedrijf al vele jaren heeft met Beers Elektrotechniek. Een relatie die al bijna 20 jaar teruggaat in de tijd.

Lang geleden

Het is inmiddels zo’n tien jaar terug, dat Rindo van Koperen, nu vestigingsleider van de vestigingen in Barendrecht en Roosendaal, als accountmanager bij Oosterberg het rayon Rotterdam onder zijn hoede kreeg. Daar kreeg hij te maken met Beers Elektrotechniek, waar Aat en Syl indertijd de scepter zwaaiden. “Natuurlijk had ik ook wel eens met Aat of Syl contact, maar alles verliep vooral via hun inkoper. Pas als er wat aan de hand was kwam Aat in beeld”, vertelt Rindo. Na een korte omzwerving kreeg Rindo de functie van vestigingsleider en momenteel verloopt het contact vooral via zijn collega Hans Verhey. Toch kent hij het bedrijf Beers goed, en dat geldt niet minder voor Shirley.

Historie

Oosterberg is een familiebedrijf waar George Rietbergen momenteel de algemeen directeur is. Flip Oosterberg is directeur-eigenaar en al de vierde generatie in dit bedrijf, wat in 1893 in Zutphen begon als piano- en orgelhandel. “Maar dat doen we al lang niet meer hoor”, vertelt Rindo lachend. Een kleine eeuw geleden veranderde dat meer en meer in radio’s, TV’s en huishoudelijke apparatuur, toen het distributeur voor Philips werd. Pas in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontstond het specialisme in de elektrotechniek en in de jaren ’80 heeft het zich daar als groothandel volledig op gericht. In 2018 kreeg Oosterberg het predicaat ‘Koninklijk’ wat het bedrijf natuurlijk met trots voert.

Producten én diensten

Anno nu levert het bedrijf alles voor de elektrotechniek, van kabels en stekkerdozen tot en met complete verlichting. Rindo: “Wij zijn een echte groothandel en kunnen alles leveren van elke fabrikant. Vanuit onze vestigingen hebben we alles wat onze klanten, zoals bijvoorbeeld Beers, voor hun projecten nodig hebben. In Apeldoorn staat ons centraal distributiecentrum. Van daaruit worden de lokale vestigingen bediend.” Rindo voegt er direct aan toe, dat Oosterberg inmiddels veel meer doet dan het zogenoemde schuiven van dozen. “We geven onze klanten ook cursussen of producttrainingen. Een paar jaar gelden”, geeft hij als voorbeeld, “zijn de eisen voor brandwerendheid van kabels aangescherpt. In samenwerking met de fabrikant organiseerden we toen een training voor onze klanten.”

Ontwikkelingen gaan door

De ontwikkelingen in de elektrotechniek staan zeker niet stil. In tegendeel zelfs. Denk maar aan Domotica (huisautomatisering, oftewel smart houses). “Maar het is duidelijk, dat we alle ontwikkelingen op de voet volgen. En waar dat kan informeren of zo nodig trainen we daar onze klanten dan weer in”, aldus Rindo.

Precies op tijd

Als we vragen wat er wordt bedoeld, dat Oosterberg ‘altijd precies op tijd’ levert, legt Rindo uit, dat we dat moeten afzetten tegen de vraag en de behoefte van de klant. “Kijk, als een klant morgen kabels nodig heeft”, vertelt hij, “dan kunnen we dat ook daadwerkelijk morgen leveren op de plek waar hij dat wil. Maar steeds meer bedrijven geven dankzij de digitale mogelijkheden die we daarvoor bieden ruim van te voren aan, dat ze op een bepaalde datum allerlei producten nodig hebben om hun project te kunnen uitvoeren. En dat leveren wij dan op de dag en op de plaats waar ze het willen hebben.”

Corona versus de toekomst

Als we vragen of de Coronacrisis invloed heeft gehad op Oosterberg, dan is Rindo vrij stellig. Volgens hem had het nauwelijks negatieve invloed, en was 2020 zelfs een prima jaar. “Ik denk dat dat komt doordat de projecten van onze klanten uiteindelijk gewoon zijn doorgegaan en wij onze producten daardoor konden blijven leveren. Daarnaast hebben we door heel het bedrijf heel veel maatregelen genomen om de verspreiding van dat virus te voorkomen. En dat heeft er weer voor gezorgd, dat we nauwelijks ziekteverzuim hadden”, aldus Rindo, die een goed gevoel voor de toekomst van het bedrijf heeft. “We willen graag verder groeien. Onze ambities zijn er vooral op gericht om een nog breder dienstenpakket te kunnen leveren. Daarnaast willen we vooral ook een grotere naamsbekendheid creëren. We zijn een mooi en gezond bedrijf en dat mag de wereld best weten”, vertelt hij. Tussendoor laat hij nog weten, dat er in Barendrecht een heel nieuwe vestiging wordt gebouwd. Ook dat is een stukje vertrouwen in de toekomst.

Dicht bij elkaar

Zoals gezegd doen de bedrijven al bijna 20 jaar zaken met elkaar, waarbij Beers het overgrote deel van hun materiaal bij Oosterberg inkoopt. De basis voor deze lange en plezierige samenwerking zit ‘m er ongetwijfeld in, dat het allebei familiebedrijven zijn. Het wederzijds vertrouwen is dan ook groot. Beide bedrijven staan volgens Rindo dicht bij elkaar, qua sfeer, qua cultuur en qua communicatie. “Dat wij onszelf de vriendelijkste groothandel noemen heeft er alles te maken, dat wij iedereen, intern en extern, behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Wij, maar zeker ook Beers, houden niet van gekke fratsen of van geschreeuw. We communiceren open, eerlijk en direct met elkaar. En als er eens wat fout gaat, dan lossen we dat in goed overleg op, altijd met wederzijds respect. Zo hoort het ook”, meent hij. Ook hij ziet dat het met Beers goed gaat. En dat gunt hij Beers van harte, niet alleen omdat dat goed voor Oosterberg als leverancier is. Dat het contact met Beers nu vooral via zijn collega loopt wil niet zeggen, dat hij Beers uit het oog is verloren. “Bij zulke klanten ga ik af en toe graag even langs om weer eens bij te praten."

6.

Vizier op de toekomst.

Interview met Shirley van Beers

We kennen Shirley als een gedreven, en vooral positief mens. Nu de Coronapandemie langzaam aan z’n einde lijkt te komen, is het een goed moment om het vizier op de toekomst te richten.

Over de schouder kijkend

“Als je vooruit wilt kijken, zal je eerst een korte blik over de schouder moeten werpen”, zo luidt een bekende uitdrukking. Daar begint ons gesprek met Shirley in haar kantoor dan ook mee. “Natuurlijk zullen we allemaal het jaar 2020 herinneren als hét coronajaar. Zelfs nu deze crisis ook in 2021 nog even doorloopt”, begint Shirley haar verhaal. “Maar eerlijk gezegd was 2020 ondanks de coronacrisis voor ons zakelijk gezien zeker geen slecht jaar”, aldus Shirley. Het was voor haar bovendien het eerste volle boekjaar, dat zij directeur en eigenaar van het bedrijf is, na de overname in december 2019. Zij zag de omzet in 2020 met 23% toenemen, hoewel ook haar bedrijf te kampen kreeg met de nodige uitdagingen en zieken als gevolg van het coronavirus. “Ik ben ervan overtuigd, dat de basis van wederzijds vertrouwen met onze opdrachtgevers heel belangrijk is. We weten wat we aan elkaar hebben. En dat vertrouwen vertaalt zich in mooie, bestendige werkzaamheden en projecten.” Over het geheel, heeft Shirley eigenlijk de crisis niet als zodanig ervaren, zo vertelt ze. “De sector waarin wij actief zijn, is heel stabiel en gelukkig niet conjunctuurgevoelig.”

Het tweede jaar

Anno 2021 beleeft ze het tweede jaar als directeur-eigenaar. “We zijn dit jaar gewoon weer heel goed begonnen. We hebben een paar mooie nieuwe projecten gekregen en onlangs hebben we ook weer vier nieuwe medewerkers kunnen aannemen.” Eén van de nieuwe opdrachten is voor Staedion, een grote woningcorporatie in Den Haag, waar we in deelgebied van zo’n kleine 10.000 woningen al het elektrotechnische reparatie- en onderhoudswerk zullen verzorgen. Een contract dat ze overigens mede heeft gekregen doordat de contractmanager een bekende van haar is en hij uit het verleden goede ervaringen met Beers Elektro & Service heeft. “Kijk, vroeger deden we vooral veel nieuwbouwprojecten. Maar dat is toch een andere tak van sport. Dan heb je met meerdere partijen te maken en is het veel meer vechten voor een goede opdracht”, vertelt Shirley. “In de nieuwbouw was er steeds maar net genoeg werk, en daarom hebben we onze koers een aantal jaar geleden helemaal verlegd. Nu doen we vooral renovatie, onderhoud en verduurzaming. De opdrachtgevers waar we nu mee te maken hebben zijn vooral woningcorporaties. Dat en de soort werk past ons gewoon veel beter”, legt ze uit.

Tevreden

Shirley is erg tevreden met de mensen die bij haar werken. Bovendien is er veel tijd en moeite geïnvesteerd in nieuwe medewerkers en de bedrijfsprocessen, wat zich nu ook terugbetaalt. Maar die tevredenheid betekent zeker niet, dat ze achterover zal leunen. “Dat we mooie projecten hebben en er goede mensen bij ons werken is een resultaat van de weg die we als bedrijf zijn ingeslagen. Al was dat nog in de tijd dat vader Aat aan het roer stond, Shirley was daar indertijd nauw bij betrokken. Een keuze waar ze nog altijd erg blij mee is, zeker nu ze duidelijk ziet hoezeer deze crisis nauwelijks invloed op haar bedrijf heeft gehad.

Doelen voor de toekomst

Wat zijn dan de doelen voor de toekomst, vragen we haar. “Ik denk dat onze medewerkers en klanten over het algemeen best tevreden zijn. En het is ook mijn doel om iedereen ‘happy’ te houden. Voor zover dat kan natuurlijk. Zoals ik al zei, we hebben een mooie ploeg met goede mensen en fijne klanten. Dat wil ik graag zo houden. Mijn doel is dan ook niet zozeer om als bedrijf in omzet of aantal medewerkers te blijven groeien, maar veel meer om voortdurend onze kwaliteit te handhaven en op een hoog niveau te houden. In het belang van iedereen. De klant, de klant van de klant, en voor ons zelf.”

7.

Een berichtje uit Marbella

Hoe is het met Aat & Syl

Het gezegde ‘uit het oog uit het hart’ geldt zeker niet voor Aat & Syl. Hoewel ze al weer enige tijd in Marbella wonen, zijn ze alle relaties en medewerkers van Beers Elektrotechniek zeker nog niet vergeten. Andersom evenmin trouwens. Het onderstaande bericht, in een leuke email, kregen we kort nadat we de vraag voorlegden ‘Hoe is het nu met jullie?’

Beste relaties en oud collega’s

Regelmatig krijgen wij de vraag van veel bekenden, onder andere via sociale media: ‘Hoe is het nu met jullie en jullie leven in Marbella?’ Toen we dat aan Shirley vertelden, gaf zij aan, dat het misschien leuk is om eens stukje te schrijven in het Beers Magazine. Dat hebben we natuurlijk met plezier gedaan. Dus bij deze een kort verslagje.

Stille trom

Zoals de meesten van u weten zijn wij niet zo goed in het nemen van afscheid. Daarom zijn we eind 2019 min of meer met stille trom vertrokken bij het bedrijf. In die periode is er nogal wat gebeurd. In drie maanden tijd hebben wij het bedrijf aan Shirley verkocht, hebben we ons huis in Rotterdam-centrum verkocht en zijn wij met onze twee puberdochters naar Spanje geëmigreerd. Dat waren in korte tijd hele grote stappen.

Wennen aan de veranderingen

In de afgelopen periode hebben wij natuurlijk best moeten wennen aan die grote veranderingen. We kregen te maken met een vreemde taal, met de Spaanse mañana-mentaliteit, en de meiden die naar een internationale school gingen. Uiteraard was een leven met vol gas naar de relaxmode ook een enorme verandering. Maar, om jullie gerust te stellen, een betere stap hadden wij niet kunnen maken.

Fantastische opvolger

Deze mooie stap hebben wij natuurlijk vooral kúnnen maken omdat we een fantastische opvolger in het bedrijf hadden. Nadat we met elkaar een solide basis hebben opgebouwd, kon Shirley daarop verder bouwen. In het begin van mijn vertrek druppelden er nog wel eens berichten door met de vraag of Shirley het wel aan zou kunnen, omdat ik vooral het gezicht van het bedrijf was. Dat bleek voor Shirley een extra motivatie te zijn om zich waar te maken en binnen ‘no time’ verstomden deze berichten. Nu draait het bedrijf als nooit te voren.

Dagelijks contact

Voor een aantal van u is het gezegde ‘uit het oog uit het hart’ zeker niet van toepassing. Zo heb ik tot op de dag van vandaag nog dagelijks contact met relaties waarvan een aantal ondertussen zelfs vrienden zijn geworden. Het is mooi om te horen en te zien dat zij ons in Marbella bezoeken, of dat wij hen opzoeken wanneer wij een paar dagen naar Nederland komen.

Dus, om af te sluiten, als u in Marbella bent, schroom dan niet om ons te bellen. Dan maken we er een mooie middag of avond van!

Hartelijke groet van Aat & Sylvia

8.

Shirley houdt er niet van om te verliezen

De podcast van Sandhya Santoe

Rustig zit ik in de lobby te wachten totdat ze naar beneden komt. Daar is ze, een prachtige blonde verschijning met heldere ogen die me tegemoet treedt: Shirley van Beers, de DGA van Beers Elektrotechniek & Service. De glinstering in haar ogen verraadt haar nieuwsgierigheid en stralen tegelijkertijd warmte uit.

Roadtrip Podcast

Vandaag stap ik bij deze ondernemer in de auto om een Suits & Soul Roadtrip Podcast te houden. Voor mijn podcast kies ik authentieke leiders uit die bereid zijn om hun nek uit te steken en gáán voor het hoogst haalbare. Leiders die zich inmiddels ook kwetsbaar durven op te stellen en het pad van persoonlijk leiderschap bewandelen, omdat ze weten dat dit beter is voor zichzelf en hun bedrijf meer rendement oplevert.

Shirley ken ik van een eerdere ontmoeting en wat mij gelijk opviel was de combinatie van een analytisch- en empathisch vermogen. Dat alleen al is een kunst op zich: je denkvermogen optimaal kunnen benutten en temidden van het proces ook nog contact kunnen maken met je gevoel. Sommige leiders doen er jaren over om deze kunst te beheersen en nog lukt het niet iedereen om dit niveau te behalen. Het zegt mij als leiderschapscoach direct dat deze vrouw heeft moeten leren om haar softskills effectief in te zetten in haar bedrijf op een manier dat werkt.

Overleven in de crisis

In de podcast praat ik met Shirley over haar leiderschapsweg en hoe het vallen en opstaan haar heeft gebracht op de plek waar ze nu staat met haar onderneming. Ze geeft aan dat ze haar perfectionisme heeft weten om te buigen naar een haalbaar niveau. Alhoewel ze nog altijd gaat voor de hoogste kwaliteit voor haar klanten, heeft ze inmiddels ook geleerd om balans te brengen waarbij niet haar hele leven meer draait om haar onderneming. Ze vertelt dat ze een pittige periode achter de rug heeft en vanuit haar overlevingsstand en de lessen die ze van haar vader had meegekregen alle zeilen moest bijzetten. “Ik hou er niet van om te verliezen en als ik ergens angst voor voel dan ga ik door mijn angst heen”, zo vertelt Shirley.

Deze mentaliteit helpt haar om samen met haar team te blijven groeien. Dankbaar is ze dat haar vader Aat van Beers het vertrouwen in haar had om de onderneming aan haar over te dragen. Inmiddels zwaait Shirley al bijna 1.5 jaar de scepter in het bedrijf en met succes. Het gaat goed met Beers.

Vrouwelijk leiderschap

De gedachte dat vrouwen in leidinggevende functies fundamenteel verschillen van hun mannelijke collega’s is wereldwijd verspreid. Niets is minder waar. Uit onderzoek van de Universiteit van Antwerpen en Hudson blijkt immers dat op C-level niveau de gelijkenissen groter zijn dan de verschillen. Succesvolle vrouwen weten als geen ander door vallen en opstaan weer door te gaan. Dat zij een extra uitdaging hebben in een wereld waarin vooral mannelijke kwaliteiten worden gewaardeerd is waar. Alleen Shirley van Beers laat zich hier niet door tegen houden. Zij houdt er immers niet van om te verliezen.

Dat komt wel goed met haar, daar heb ik alle vertrouwen in!

Sandhya Santoe

De podcast is te beluisteren en te bekijken via onderstaande link:

https://suitsandsoul.nl/8-suits-soul-roadtrip-podcast-dga-shirley-van-beers/

9.